ZSBD-2st-1.2-w11.tresc-1.5-Slajd11

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Konstruktor atrybutu

Konstruktor atrybutu


Element xu:attribute pozwala na utworzenie atrybutu. Atrybut name tego elementu definiuje nazwę atrybutu.

Element xu:attribute może zostać użyty jako samodzielny obiekt wstawiany do dokumentu lub też jako uzupełnienie definicji wstawianego elementu. W pierwszym przypadku należy pamiętać, że atrybut umieszczany będzie zawsze we wnętrzu znacznika rozpoczynającego określony element.

Przykład użycia elementu xu:attribute, jako samodzielnego elementu, został zamieszczony w górnej części slajdu. Polecenie to utworzy atrybut jako węzeł przed elementem nazwa w elemencie przedmiot. Oznacza to, że atrybut ten w rzeczywistości stanie się elementem wewnętrznym elementu przedmiot – będzie jego nowym atrybutem.

Przykład użycia elementu xu:attribute, jako fragmentu definicji nowowstawianego elementu, został przedstawiony poniżej i nie wymaga szerszego komentarza.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>