ZSBD-2st-1.2-w10.tresc-1.4-Slajd4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wymagania W3C dotyczące języka zapytań wymagania dotyczące funkcjonalności języka (1/2)

Wymagania W3C dotyczące języka zapytań wymagania dotyczące funkcjonalności języka (1/2)


Wymagania W3C dotyczące funkcjonalności języka obejmują między innymi następujące zagadnienia: operacje na typach danych, warunki na elementach tekstowych, hierarchie i sekwencje, kombinacje, agregacje, sortowanie, obsługę wartości pustych.

Przykładowe wymagania dotyczące funkcjonalności języka zapytań są następujące:

- Język zapytań musi uwzględniać operacje na wszystkich typach danych dostępnych w ramach modelu danych.

- Zapytania muszą umożliwiać definiowanie prostych warunków dotyczących tekstu i jego zawartości.

- Operacje na kolekcjach muszą wspierać kwantyfikatory ilościowe oraz kwantyfikatory istnienia.

- Zapytania muszą umożliwiać wykonywanie operacji na hierarchiach oraz sekwencjach występujących w strukturze dokumentu.

- Język zapytań przeznaczony do przetwarzania dokumentów XML musi umożliwiać łączenie powiązanej informacji znajdującej się w różnych częściach dokumentu lub wielu różnych dokumentów.

- Musi umożliwiać obliczanie podsumowań w oparciu o grupy elementów.

- Musi umożliwiać porządkowanie generowanych wyników.

- Musi umożliwiać tworzenie wyrażeń, które będą składały się ze złożonych operandów, będących dla przykładu zapytaniami.

- Musi uwzględniać możliwość występowania wartości pustych, dotyczy to również operatorów logicznych.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>