ZSBD-2st-1.2-w10.tresc-1.4-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wymagania W3C dotyczące języka zapytań wymagania ogólne

Wymagania W3C dotyczące języka zapytań wymagania ogólne


W dokumencie "XML Query Requirements" organizacja W3C zebrała podstawowe wymagania dotyczące języków zapytań przeznaczonych do przetwarzania dokumentów XML.

Wymagania te dotyczą następujących zagadnień: składnia języka, deklaratywność, niezależność od protokołów, warunki wystąpienia błędów, modyfikacje.

I tak dla przykładu wymagania dotyczące składni języka są następujące:

- język zapytań może mieć więcej niż jedną składnię,

- musi być zrozumiały w czytaniu i pisaniu przez człowieka,

- co najmniej jedna składnia musi być wyrażona w formacie XML.

Ponadto język przeznaczony do przetwarzania dokumentów XML:

- musi być deklaratywny,

- musi być niezależny od wykorzystywanych protokołów,

- musi definiować zestawy standardowych informacji o błędach, które pojawiają się podczas ewaluacji zapytania,

- nie może , wykluczać możliwości rozszerzania go o klauzule przeznaczone do definiowania modyfikacji dokumentów XML


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>