ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd45

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Liniowy 2PC (2)

Liniowy 2PC (2)


W fazie przygotowania, komunikaty są wysyłane przez KG do węzła o numerze 2. Węzeł ten po przygotowaniu się dokłada do komunikatu otrzymanego od KD swoją decyzję. Taki rozszerzony komunikat jest następnie wysyłany do węzła 3. Węzeł 3 po przygotowaniu się dokłada swoją decyzję do komunikatu otrzymanego od węzła 2 i wysyła tak rozszerzony komunikat do węzła 4. Każdy kolejny węzeł rozszerza otrzymany komunikat o swoją decyzję dopóki komunikat nie dotrze do węzła ostatniego. Po otrzymaniu komunikatu, węzeł ostatni podejmuje decyzję o zatwierdzeniu lub wycofaniu swojej transakcji. Decyzja ta jest podejmowana na podstawie zawartości komunikatu, który otrzymał. Zawiera on bowiem informacje o przygotowani lub nieprzygotowaniu się wszystkich wcześniejszych węzłów.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>