ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Protokół 2PC (2)

Protokół 2PC (2)


Z punktu widzenia protokołu 2PC w transakcji rozproszonej biorą udział dwa rodzaje węzłów, tj. koordynator globalny i uczestnik. Koordynator globalny jest węzłem inicjującym transakcję rozproszoną i koordynującym jej zatwierdzanie lub wycofywanie. Uczestnik jest węzłem realizującym transakcję lokalną, która to transakcja jest częścią transakcji rozproszonej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>