ZSBD-2st-1.2-w02.tresc-1.1-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Algorym zakresowy

Algorym zakresowy


W algorytmie zakresowym, każdy węzeł przechowuje dane o wartościach atrybutu fragmentującego z zadanego zakresu lub o zadanej wartości. Przykładowo, na slajdzie przedstawiono trzy węzły BD1, BD2, BD3. Pierwszy z nich zawiera fragment tabeli faktury, przechowujący faktury z lat od 2000 do 2002. Drugi węzeł zawiera fragment tabeli przechowujący faktury z lat 2003-2005, a trzeci - zawiera fragment tabeli przechowujący faktury z roku 2006.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>