ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Komponenty architektury

Komponenty architektury


W skład systemu rozproszonej bazy danych wchodzą komponenty sprzętowe i programowe. Do pierwszej grupy zalicza się:

- tzw. węzły, czyli komputery na których działają lokalne bazy danych

- sieć komputerowa, dzięki której poszczególne węzły mogą się z sobą komunikować, a użytkownik z dowolnego węzła może sięgnąć do dowolnych innych węzłów systemu.

Do grupy programowych komponentów zalicza się:

- protokoły sieciowe np. TCP/IP, IPX/SPX, LU6.2, DEC Net,

- dedykowane oprogramowanie umożliwiające dostęp z jednej bazy danych do innej i przetwarzanie danych z innej bazy tak, jakby dane te były przechowywane lokalnie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>