ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rozproszona baza danych (2)

Rozproszona baza danych (2)


Dzięki umieszczeniu danych „blisko” ich użytkowników, skraca się opóźnienia transmisji sieciowej ponieważ dane specyficzne dla węzła są składowane i przetwarzane lokalnie. Dodatkowo, zmniejsza się ryzyko utraty wszystkich danych na skutek awarii systemu i wzrasta niezawodność całego systemu, ponieważ awaria jednej bazy danych np. w Krakowie nie ma wpływu na bazy danych w pozostałych miastach tak długo, dopóki żądania nie są kierowane do bazy w Krakowie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>