ZSBD-2st-1.2-w01.tresc-1.1-Slajd2

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Plan wykładu

Plan wykładu


Celem pierwszego wykładu jest wprowadzenie do problematyki rozproszonych baz danych. Zostaną tu omówione:

- definicja rozproszonej bazy danych,

- dwanaście uznanych reguł zdefiniowanych przez C.J.Date, które powinien spełniać system rozproszonej bazy danych,

- podstawową architekturę sfederowanej bazy danych, jak przykład architektury implementacyjnej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>