ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rozwiązanie (3)

Rozwiązanie (3)


Slajd pokazuje rozwiązanie zadania (3), którego treść przytoczono poniżej. Rozwiązanie jest kontynuowane na kolejnym slajdzie.


Wykonaj kilka eksperymentów na zagnieżdżonych tabelach. Przykładowo: stwórz typ kolekcji reprezentujący listę tytułów książek. Napisz program w PL/SQL, który tworzy kolekcję, rozszerza kolekcję i wstawia kilka książek, usuwa jakieś elementy ze środka oraz wyświetla wszystkie książki z kolekcji na konsoli z wykorzystaniem pętli FOR i metod EXISTS, FIRST i LAST oraz z pętli WHILE i metod FIRST i NEXT.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>