ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd17

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zagnieżdżone tabele – PL/SQL – cd.

Zagnieżdżone tabele – PL/SQL – cd.


... Po pętli demonstrowane jest użycie metody DELETE z jednym parametrem. Tutaj usuwany jest pierwszy element kolekcji („Chleb”), a następnie za pomocą metody EXTEND, kolekcja jest rozszerzana o dwa dodatkowe elementy, do których zapisywane są nowe towary: „Pierogi” i „Gazeta”. Nowa zawartość kolekcji jest przeglądana za pomocą innej wersji pętli pozwalającej odczytać zawartość całej tabeli. Pętla ta wykorzystuje metodę NEXT. Metoda NEXT posiada parametr, który jest indeksem jakiegoś elementu w kolekcji. Jej wartością jest następny poprawny indeks, o ile takowy istnieje. W przeciwnym wypadku wartością metody jest NULL. Istnieje również metoda PRIOR o podobnym działaniu, która zwraca poprzedni poprawny indeks. Działanie pętli wygląda następująco. Do zmiennej x przypisywany jest pierwszy poprawny indeks (tutaj będzie to 4). Następnie tak długo, jak x nie jest równy NULL odczytywana jest wartość elementu z kolekcji pod indeksem zapisanym w zmiennej x, a następnie, za pomocą metody NEXT znajdowany jest następny poprawny indeks. Wynik działania programu (2) przedstawiono na przykładzie (3).


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>