ZSBD-2st-1.2-lab8.tresc-1.3-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Tablice o zmiennej długości – SQL – cd.

Tablice o zmiennej długości – SQL – cd.


Jak wspominano wcześniej, z poziomu SQL nie można dostać się do pojedynczych elementów tablicy o zmiennym rozmiarze. Nie można ich także zmodyfikować. Stąd, jedyną możliwością modyfikacji kolekcji z poziomu SQL jest wstawienie całkowicie nowej kolekcji z innym zestawem przechowywanych wartości. Przykładowe polecenie UPDATE (1) pokazuje sposób modyfikacji wartości atrybutu przechowującego tablicę o zmiennej długości. Jest on analogiczny do modyfikacji atrybutu o wartości atomowej. Atrybutowi WARTOSCI_POMIAROW przypisywana jest cała nowa kolekcja utworzona za pomocą konstruktora kolekcji. Wynik zapytania (2) pokazuje, że odpowiednia kolekcja rzeczywiście się zmieniła.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>