ZSBD-2st-1.2-lab6.tresc-1.3-Slajd3

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wprowadzenie do laboratorium

Wprowadzenie do laboratorium


Tym co stanowi o sile obiektowych systemów zarządzania bazą danych jest nie tylko możliwość zapisywania pojedynczych obiektów do bazy danych, ale również możliwość łatwego i szybkiego zapisywania całych, złożonych struktur danych zbudowanych z obiektów powiązanych ze sobą powiązaniami referencyjnymi, oraz ich późniejszego odczytywania, modyfikacji i usuwania. Taką funkcjonalność posiada również OSZBD db4o.

W celu demonstracji sposobu obsługi złożonych struktur danych przez OSZBD db4o, należy wprowadzić kilka zmian do schematu klas, który powstał w czasie wykonywania poprzedniego ćwiczenia. W poprzednim ćwiczeniu zostały zaimplementowane klasy: VisibleShape, Triangle, Rectangle i Circle (1). Pierwszą modyfikacją, jaką należy wprowadzić, jest implementacja abstrakcyjnej klasy Shape (2), z której powinna dziedziczyć klasa VisibleShape. W kolejnym kroku należy zaimplementować klasę Picture, która posiada pole name określające nazwę rysunku, i kolekcję referencji na obiekty klasy Shape. Klasa Picture reprezentuje zatem zbiór figur geometrycznych tworzących rysunek. Ostatnią klasą, jaką należy dodać, jest klasa Group, która dziedziczy z klasy Shape. Klasa Group powinna również mieć pole, które jest kolekcją referencji na obiekty klasy Shape. Klasa ta reprezentuje zatem grupę figur geometrycznych tworzących razem pewną logiczną całość. Ponieważ klasa Group dziedziczy z klasy Shape, to możliwe jest tworzenie rekursywnych struktur danych, w których grupy figur znajdują się w innych grupach.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>