ZSBD-2st-1.2-lab6.tresc-1.3-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odczytywanie złożonych struktur – cd.

Odczytywanie złożonych struktur – cd.


... Ostatni fragment programu (5) jest taki sam jak na poprzednim przykładzie i wypisuje kolory wszystkich figur na rysunku na konsoli (3).


Kompletny kod programu, którego fragmenty pokazano na tym i poprzednim slajdzie załączono do kursu w postaci pliku: Skeleton-lab6.4.java
<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>