ZSBD-2st-1.2-lab6.tresc-1.3-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Odczytywanie złożonych struktur – cd.

Odczytywanie złożonych struktur – cd.


W celu demonstracji działania metod przedstawionych na poprzednim slajdzie będziemy zakładać, że przykładowy rysunek przedstawiony na slajdzie „Złożone struktury danych, dane” został zapisany do bazy danych.

Przykład przedstawiony na slajdzie ustawia bardzo wysoką głębokość aktywacji (1), która gwarantuje odczytanie wszystkich obiektów osiągalnych z obiektu odczytywanego z bazy danych. Po otwarciu bazy danych wykonywane jest zapytanie odczytujące przykładowy rysunek z bazy danych, a referencje na obiekty reprezentujące poszczególne figury są przypisywane do zmiennych (2). Ostatecznie sprawdzane jest, czy obiekty reprezentujące figury został odczytane poprawnie poprzez wypisanie na konsoli kolorów tychże figur (3). Wynikiem działania programu jest (4).


Kompletny kod programu, którego fragmenty pokazano na slajdzie załączono do kursu w postaci pliku: Skeleton-lab6.3.java<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>