ZSBD-2st-1.2-lab3.tresc-1.1-Slajd9

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

EXPLAIN PLAN (1)

EXPLAIN PLAN (1)


Polecenie EXPLAIN PLAN wymusza na optymalizatorze wygenerowanie planu takiego, jaki byłby wykorzystany do wykonania wskazanego polecenia SQL. W rzeczywistości, samo polecenie nie jest wykonywane, a jedynie jego plan wykonania jest zapisywany w przeznaczonej do tego celu tabeli, najczęściej o nazwie PLAN_TABLE . Użytkownik wyjaśniający polecenie musi posiadać w swoim schemacie tabelę PLAN_TABLE lub posiadać do niej uprawnienia obiektowe INSERT i SELECT . Tabelę tę tworzy się za pomocą skryptu o nazwie utlxplan.sql dostarczanego wraz z SZBD Oracle .

Podstawowa składnia polecenia explain plan została przedstawiona poniżej:

explain plan set statement_id = identyfikator for wyjaśniane_polecenie ;

Klauzula set statement_id służy do określenia identyfikatora planu dla polecenia wskazanego klauzulą for . Domyślna wartość tego identyfikatora jest nieokreślona (null ). Użytkownik powinien zagwarantować unikalną wartość identyfikatora planu dla każdego wyjaśnianego polecenia. W przeciwnym przypadku plan wykonania zostanie wyświetlony błędnie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>