ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd37

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Studium przypadku (7)

Studium przypadku (7)


Manualne zatwierdzanie i wycofywanie transakcji lokalnej realizuje się odpowiednio poleceniami:

commit force id_trans_lokalnej ;

rollback force id_trans_lokalnej ;

W naszym przypadku należy zatwierdzić transakcję o identyfikatorze 1.21.17.

Użytkownik, który symuluje awarie transakcji rozproszonych musi posiadać uprawnienie FORCE ANY TRANSACTION. Umożliwia ono również zatwierdzanie lub wycofywanie dowolnych transakcji w systemie poleceniami commit force i rollback force oraz wydawanie polecenia commit comment .<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>