ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Studium przypadku (2)

Studium przypadku (2)


Przyjmijmy, że w bazie danych WO2.CIO2.WAR.PL jest aktywna transakcja w stanie "in-doubt" o identyfikatorze 1.21.17.

Kolejne kroki będą prowadziły do znalezienia węzła zatwierdzania. W tym celu wyświetlamy fragment grafu wywołań transakcji w węźle WO2.CIO2.WAR.PL, dla transakcji o identyfikatorze 1.21.17. Służy do tego celu polecenie SELECT ze slajdu.

Wynikiem tego polecenia jest fragment grafu, pokazany na slajdzie. Wynika z niego, że do węzła WO2.CIO2.WAR.PL jest kierowane żądanie (IN_OUT='in') z bazy PO1.CIO1.POZ.PL. Wartość atrybutu INTERFACE='N' oznacza, że WO2.CIO2.WAR.PL nie jest węzłem zatwierdzania.

W następnym kroku należy zbadać stan transakcji w węźle który kieruje żądanie do WO2.CIO2.WAR.PL, czyli w węźle PO1.CIO1.POZ.PL.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>