ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (5)

Procedura "ręcznego" odtwarzania transakcji (5)


Jednym z ważniejszych atrybutów perspektywy DBA_2PC_PENDING jest STATE. Jego wartość określa fazę przetwarzania, w której znajduje się transakcja lokalna; atrybut ten może przyjąć jedną z pięciu wartości:

- collecting — wartość ta pojawia się wyłącznie w węzłach koordynatora globalnego lub lokalnego; oznacza ona oczekiwanie na komunikaty od uczestników w fazie przygotowania;

- prepared — węzeł zakończył przygotowanie do zatwierdzenia swojej transakcji; informacja o tym została przesłana lub nie do koordynatora globalnego;

- committed — węzeł zatwierdził swoją transakcję lokalną;

- forced commit — transakcja w węźle, poprzednio w stanie zawieszenia, została manualnie zatwierdzona;

- forced abort — transakcja w węźle, poprzednio w stanie zawieszenia, została manualnie wycofana;


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>