ZSBD-2st-1.2-lab2.tresc-1.1-Slajd19

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Graf wywołań transakcji

Graf wywołań transakcji


Transakcja rozproszona adresuje wiele baz danych umieszczonych w różnych węzłach sieci. Jak wspomniano, transakcja taka jest reprezentowana przez transakcje lokalne w każdym z adresowanych węzłów. Oznacza to, że jedna transakcja lokalna jest powiązana z inną, znajdującą się w odległym węźle. Transakcje te tworzą tzw. graf wywołań transakcji , zwany również drzewem sesji (ang. session tree ).

Przykładowy graf wywołań transakcji przedstawiono na slajdzie. Składa się on z 5 węzłów, baz danych BD1 do BD5. Łuki stanowią żądania wykonania poleceń z jednej bazy w innej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>