ZSBD-2st-1.2-lab10.tresc-1.4-Slajd12

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zapytania typu CBIR

Zapytania typu CBIR


Zapytania typu Content Based Image Retrieval (nazywane również Query By Image Content - QBIC) służą do odszukiwania obrazów w bazach danych. Termin content based znaczy, że przy wyszukiwaniu brana jest pod uwagę zawartość wyszukiwanych obrazów, a nie wprowadzone przez ludzi metadane opisujące obraz. W zapytaniach typu content based można wyróżnić zapytania przez przykład (query by example), w których użytkownik poszukuje obrazów podobnych do zadanego z wybranego wcześniej zbioru, oraz zapytania przez rysunek, w których użytkownik rysuje w przybliżeniu to, co próbuje odszukać. Wśród innych typów zapytań można wymienić: poszukiwanie obrazów o zadanej kolorystyce, bądź poszukiwanie obrazów, które zawierają ten sam obiekt, co zadany przez użytkownika obraz. Mechanizmy zawarte w standardzie SQL/MM pozwalają, przede wszystkim, na realizację zapytań przez przykład. Zapytania o obrazy o zadanej kolorystyce, bądź zapytania przez rysunek również da się wykonać, jednak wymaga to trochę pracy. Z powodu ograniczonego czasu przeznaczonego na ćwiczenie zajmiemy się jedynie zapytaniami przez przykład.

Rysunek przedstawiony na slajdzie demonstruje problem związany z wykonywaniem zapytań przez przykład. Dana jest flaga rosyjska, a w bazie danych wyszukiwane są wszystkie podobne do niej flagi. Jak odpowiedzieć na pytanie, która flaga jest najbardziej podobna? Wszystko to zależy od analizowanych aspektów obrazu. Jeżeli oceniana jest kolorystyka, to najbardziej podobne są flagi Wielkiej Brytaniii i francuska. Jeżeli oceniane są kształty widoczne na fladze, to będzie to flaga niemiecka, gdyż ona również składa się z trzech różnokolorowych, poziomych pasków. Jeżeli pod uwagę weźmiemy położenie kolorów, to najbardziej podobna powinna być flaga polska, gdyż różni się ona od rosyjskiej jedynie tym, że nie ma niebieskiego paska pośrodku.<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>