ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd7

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Sieć WWW jako graf

Sieć WWW jako graf


W wielu zastosowaniach, w szczególności w wielu algorytmach eksploracji sieci WWW, sieć WWW przybliżamy za pomocą prostego modelu grafowego, w którym wierzchołkom grafu odpowiadają dokumenty WWW, a krawędziom grafu odpowiadają odnośniki między poszczególnymi dokumentami. W takim modelu zawartość dokumentu (czyli wierzchołka) jest nieistotna, a liczy się tylko topologia połączeń między wierzchołkami. Graf modelujący sieć WWW jest grafem skierowanym cyklicznym. Co ciekawe, graf ten jest bardzo gęsty, gdyż, jak pokazuje wiele opracowań i eksperymentów, średnia liczba odnośników w dokumencie HTML waha się między 8 a 10. Wiele zjawisk występujących w sieci WWW modelujemy za pomocą rozkładów wykładniczych. Przykładowo, liczba odnośników wychodzących z dowolnego dokumentu HTML, liczba odnośników wskazujących na dokument HTML, liczba dokumentów przechowywanych na serwerze WWW, a nawet liczba wizyt mogą być z dużą dokładnością zamodelowane przy pomocy rozkładu wykładniczego. Na kolejnym slajdzie przedstawiono przykład rozkładu wykładniczego obrazującego liczbę odnośników wchodzących.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>