ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Hubs &Authorities – definicje wektorów

Hubs &Authorities – definicje wektorów


Niech wektory a i h oznaczają, odpowiednio, wektory autorytatywności i koncentratywności dokumentów. I-ty element każdego wektora odpowiada wartości stopnia autorytatywności i koncentratywności i-tego dokumentu. Niech alfa i beta oznaczają odpowiednie współczynniki skalujące. Z definicji typów dokumentów, przedstawionych poprzednio, otrzymujemy, że h = alfa*A*a. Innymi słowy, koncentratywność danego dokumentu jest sumą autorytatywności wszystkich dokumentów, do których dany dokument posiada odnośniki, pomnożoną przez współczynnik skalujący alfa. Podobnie, definiujemy autorytatywność stron: a = beta*A(transponowane)*h. Autorytatywność danego dokumentu jest sumą koncentratywności wszystkich dokumentów, które posiadają odnośniki do danego dokumentu, pomnożoną przez współczynnik skalujący beta.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>