ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd15

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Eksploracja połączeń

Eksploracja połączeń


Druga grupa metod eksploracji sieci WWW wiąże się z eksploracją struktury połączeń. Początkowo, celem badań w zakresie eksploracji połączeń sieci WWW było opracowanie algorytmów umożliwiających przeprowadzenie rankingu dokumentów WWW. Okazało się jednak, że opracowane techniki są przydatne również w innych dziedzinach zastosowań. Algorytmy eksploracji sieci połączeń można wykorzystać do znajdowania lustrzanych serwerów WWW, co pozwala na implementację bardziej elastycznych optymalizatorów zapytań dla sieci rozległych, do oceny wiarygodności uczestników aukcji internetowych czy też do konstrukcji systemów rekomendacyjnych.

Algorytmy eksploracji struktury połączeń sieci WWW zostaną zilustrowane za pomocą trzech popularnych algorytmów (PageRank, Topic-Specific PageRank i H&A), których podstawowym zadaniem jest ranking, czyli ocena względnej ważności, dokumentów WWW. Problem rankingu jest znany od wielu lat i występuje w wielu dziedzinach zastosowań. Punktem wyjścia dla obu wspomnianych algorytmów rankingu stron były prace prowadzone w ramach systemów IR (ang. Information Retrieval) nad rankingiem publikacji naukowych. Na początku lat 70-tych zaproponowano metody oceny (rankingu) artykułów naukowych w oparciu o liczbę i jakość cytowań. Zaproponowano wówczas rekurencyjną definicję jakości publikacji naukowej, zgodnie z którą dana publikacja plasuje się wysoko w rankingu, jeśli jest cytowana przez wiele innych, wysoko ocenionych publikacji. Najważniejszą cechą tej definicji jest fakt, że przy ocenie jakości publikacji nie bierze ona pod uwagę tylko liczby cytowań, ale dokonuje ważenia każdego cytowania przez względną jakość cytującej publikacji (innymi słowy, jedno cytowanie w renomowanej publikacji może być więcej warte niż sto cytowań w nieistotnych publikacjach). Czasem żartobliwie przedstawiano powyższą definicję w postaci tzw. "zasady Hollywood": jesteś na tyle ważny w showbiznesie, ile znasz innych ważnych osób w showbiznesie.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>