ZAWWW-2st1.2-w13.tresc-1.0-Slajd13

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Taksonomia metod eksploracji WWW

Taksonomia metod eksploracji WWW


Jak już wspomnieliśmy, praktycznie wszystkie metody eksploracji danych znajdują zastosowanie w odniesieniu do sieci Web i jej zawartości informacyjnej. Niemniej, w literaturze wyróżnia się trzy podstawowe grupy metod eksploracji sieci Web: eksploracja zawartości sieci Web (ang. Web content mining), eksploracja połączeń sieci Web (ang. Web linkage mining), oraz eksploracja korzystania z sieci Web (ang. Web usage mining). W trakcie bieżącego wykładu pokrótce omówimy zarys metod eksploracji zawartości cieci i skupimy się przede wszystkim na metodach eksploracji połączeń. Z racji ograniczonego czasu w bieżącym wykładzie pominiemy zagadnienia związane z eksploracją korzystania z sieci.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>