ZAWWW-2st1.2-w09.tresc-1.0-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Dynamiczna alokacja zasobów

Dynamiczna alokacja zasobów


Istotną funkcją środowiska Grid Computing jest alokacja aplikacji lub zadań na dostępnych zasobach. W najprostszych systemach, odpowiedzialność przydziału komputera do konkretnego zadania spoczywa na użytkowniku, który uruchamia zadanie. Bardziej zaawansowane systemy posiadają dedykowany moduł rozdziału zadań (scheduler, resource broker), który automatycznie odnajduje węzeł najbardziej odpowiedni do realizacji powierzonego zadania. Moduły rozdziału zadań potrafią adaptować się do aktualnej dostępności węzłów w środowisku. W środowiskach Grid Computing konstruowanych ze stacji roboczych, aktywną stroną są stacje robocze w stanie bezczynności, które zgłaszają się do modułu rozdziału zadań i pobierają nowe zadanie do wykonania. Niestety, nagłe pojawienie się na takich stacjach aktywności "lokalnej" zwykle powoduje zawieszenie lub opóźnienie realizacji powierzonego zadania, a to przekłada się na nieprzewidywalność czasu odpowiedzi całej aplikacji.

Poza dynamicznym rozdziałem zadań, środowisko Grid Computing powinno umożliwiać również wstępną rezerwację zasobów przez aplikację w celu zagwarantowania zadanej jakości usługi (quality of service). Przydział innych zadań do zasobów zarezerwowanych przez aplikację jest wówczas ograniczony i zwykle możliwy wyłącznie dla zadań o niskich priorytetach.

Problem dynamicznej alokacji zasobów omówimy z pomocą rysunku przedstawionego na slajdzie. Rysunek obrazuje grupę użytkowników wykorzystujących aplikacje pracujące w środowisku gridowym. Pięciu użytkowników jest przydzielonych do pierwszego komputera w sieci, trzech do drugiego. Załóżmy, że w tym momencie następuje awaria pierwszego komputera.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>