ZAWWW-2st1.2-w09.tresc-1.0-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Architektura Globus Toolkit

Architektura Globus Toolkit


Globus Toolkit zawiera trzy podstawowe komponenty do budowy środowisk Grid Computing: (1) moduł zarządzania zasobami, (2) moduł usług informacyjnych i (3) moduł zarządzania danymi. Moduł zarządzania zasobami odpowiada m.in. za alokację zadań do węzłów, zdalne uruchamianie zadań, zarządzanie stanem i postępem ich pracy. Zawiera wewnętrzne komponenty GRAM (Grid Resource Allocation Manager) i GASS (Global Access to Secondary Storage). Nie zawiera wbudowanego komponentu rozdzielania zadań, lecz oferuje interfejs pozwalający wykorzystywać zewnętrzny komponent odpowiedzialny za taką funkcjonalność. Żądania uruchomienia zadań (komenda globusrun), zapisane w języku RSL (Resource Specification Language), są przekazywane przez użytkowników do elementu Gatekeeper. Gatekeeper jest demonem służącym do autoryzacji użytkownika, powoływania procesu Jobmanager i przekazywania jemu dalszej komunikacji z klientem. Proces Jobmanager parsuje żądania wyrażone w języku RSL, alokuje zadania do lokalnych zasobów, a po zakończeniu zadań przekazuje klientom wyniki ich pracy. Moduł usług informacyjnych jest prostym serwerem LDAP, służącym do przechowywania informacji o strukturze całego środowiska Grid Computing (adresy IP, rozmiary pamięci, itp.) oraz statystyk opisujących obciążenie poszczególnych węzłów. Swoją funkcjonalność realizuje przy pomocy komponentów GRIS (Grid Resource Information Service) i GIIS (Grid Index Information Service), wspólnie nazywanych MDS (Monitoring and Discovery Service). Użytkownik uzyskuje dostęp do modułu usług informacyjnych przy pomocy komendy ldapsearch. Moduł zarządzania danymi oferuje mechanizmy transferu plików i zarządzania transferem plików pomiędzy węzłami Grid Computing. Jego kluczowym elementem jest komponent GridFTP, bazujący na standardowym FTP, lecz wzbogacający je o transmisję wielokanałową, automatyczne strojenie i zintegrowane mechanizmy bezpieczeństwa. Pełna funkcjonalność Globus Toolkit jest dostępna w formie komend wiersza poleceń oraz API dla popularnych języków programowania.<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>