ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd28

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład aplikacji AJAX: Google Maps

Przykład aplikacji AJAX: Google Maps


Google Maps (http://maps.google.com/) to interaktywna mapa oferująca możliwości pomniejszania i powiększania prezentowanego fragmentu i wyszukiwania obiektów na mapie. Najciekawszym i wykorzystującym AJAX elementem serwisu jest sama mapa. Użytkownik obsługuje mapę za pomocą myszy, „przemieszczając się” w czterech kierunkach, zmieniając skalę oraz przełączając się między trybem mapy i zdjęć satelitarnych. Prezentowany obraz składany jest z kawałków, które w miarę potrzeby są asynchronicznie pobierane z serwera bez konieczności przeładowania całej strony. W porównaniu z interaktywnymi mapami opartymi o tradycyjny model aplikacji internetowej, Google Maps posiada dwie istotne dla użytkownika zalety będące konsekwencją zastosowania techniki AJAX: (1) w czasie pobierania danych z serwera możliwa jest interakcja użytkownika z aplikacją, (2) mapa jest szybciej uaktualniana, gdyż pobierane są tylko fragmenty mapy, które nie zostały pobrane wcześniej.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>