ZAWWW-2st1.2-w08.tresc-1.1-Slajd24

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykład prostej aplikacji (8/10)

Przykład prostej aplikacji (8/10)


W dotychczasowej formie, przykładowa aplikacja pobiera asynchronicznym żądaniem HTTP zserwera zawartość statyczną tj. serwer przesyła plik tekstowy lub plik XML odczytany zsystemu plików serwera. W rzeczywistych aplikacjach AJAX żądania wysyłane do serwera są sparametryzowane, a zawartość wysyłana w odpowiedzi przez serwer jest generowana przez skrypty, serwlety, itp. Aby zilustrować sposób przesyłania parametrów w asynchronicznych żądaniach HTTP, zmodyfikujemy aplikację przykładową tak, aby tekst pozdrowienia zawierał imię wprowadzone przez użytkownika do formularza. Na slajdzie przedstawiono kod formularza HTML, którym należy zastąpić łącze dotychczas inicjujące pobieranie danych. Kliknięcie przycisku w formularzu spowoduje wywołanie funkcji getData(). Funkcja ta będzie teraz musiała w wysyłanym żądaniu do serwera zawrzeć tekst wprowadzony do pola tekstowego formularza.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>