ZAWWW-2st1.2-w07.tresc-1.0-toc

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spis treści

 1. Zaawansowane aplikacje internetowe
 2. Plan wykładu
 3. Wprowadzenie do języka BPEL
 4. Język BPEL
 5. Aranżacja i choreografia
 6. BPEL: realizacja procesu biznesowego
 7. BPEL: Struktura pliku opisu procesu
 8. BPEL: Najważniejsze znaczniki
 9. BPEL: Platforma operacyjna Oracle
 10. Implementacja prostego procesu
 11. Tworzenie nowego projektu BPEL
 12. Tworzenie nowego projektu BPEL(1)
 13. Struktura pustego projektu
 14. Przykład prostego procesu
 15. Operacja ASSIGN
 16. Operacja ASSIGN(1)
 17. Przykład prostego procesu - ostateczna struktura
 18. Przygotowanie do instalacji
 19. Instalowanie definicji procesu na serwerze BPEL Process Manager
 20. Instalowanie definicji procesu na serwerze BPEL Process Manager(1)
 21. Instalowanie definicji procesu na serwerze BPEL Process Manager(2)
 22. Testowanie procesu
 23. Testowanie procesu(1)
 24. Usługi Web Services jako kroki procesów BPEL
 25. Deklaracja usługi Web Service
 26. Synchroniczne wywołanie usługi Web Service
 27. Przekazywanie parametrów
 28. Ostateczna struktura procesu
 29. Kod źródłowy procesu BPEL - klient, usługa
 30. Kod źródłowy procesu BPEL - zmienne
 31. Kod źródłowy procesu BPEL - typy zmiennych
 32. Kod źródłowy procesu BPEL - typy zmiennych(1)
 33. Kod źródłowy procesu BPEL - proces
 34. Wykorzystywanie złożonych typów parametrów
 35. Implementacja aplikacji-klienta
 36. Aplikacja-klient BPEL
 37. Pobranie pliku WSDL
 38. Generowanie klasy Stub
 39. Kod źródłowy aplikacji-klienta
 40. Wynik działania aplikacji-klienta
 41. BPEL Console: rozwiązywanie problemów
 42. BPEL Console: rozwiązywanie problemów(1)
 43. Asynchroniczne wywoływanie usług Web Services
 44. Założenia
 45. Obsługa wywołań asynchronicznych
 46. Deklaracja usługi asynchronicznej
 47. Inicjacja i oczekiwanie na rezultat
 48. Ostateczna struktura procesu
 49. BPEL: Złożone konstrukcje językowe
 50. Flow: wykonanie współbieżne
 51. Flow: wykonanie współbieżne(1)
 52. Switch: wybór ścieżki
 53. Switch: wybór ścieżki(1)
 54. Scope: blok akcji
 55. Scope: blok akcji(1)
 56. Scope: blok akcji(2)
 57. Catch/Catch All: obsługa wyjątków
 58. OnAlarm: obsługa przekroczenia limitu czasu
 59. OnMessage: obsługa przychodzących komunikatów
 60. Pick: alternatywa OnAlarm i OnMessage
 61. Kompensacja transakcji
 62. XML Mapper
 63. Proces BPEL zawierający akcje manualne
 64. Proces BPEL zawierający akcje manualne(1)