Wykład 4

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

=Podstawy pisania dokumentów w \LaTeX'u dla OSIŁKA= Podajemy poniżej, jak korzystać z zestawu prostych makr i ograniczonego zestawu komend \LaTeX'a w celu przeprowadzenia w dalszym ciągu automatycznej konwersji dokumentów w \LaTeX'u na format Wikitekstu stosowany w \href{http://osilek.mimuw.edu.pl}{OSIŁKU}.

Ograniczoność zestawu akceptowalnych komend \LaTeX'a jest poniekąd wymuszona przez format Wikitekstu, który sam w sobie jest wyjątkowo ubogim (a nawet topornym) systemem formatowania dokumentów.

Wszystkie pliki tworzone przez autora i dotyczące jednego przedmiotu powinny mieć nazwę prefiksowaną kodem tego przedmiotu i znajdować się w tym samym katalogu. W naszym przykładzie przyjmiemy, że tworzymy pliki dla wykładu o Wikipedii (kod: WIKI).

Do pracy potrzebne będą następujące pliki:

\begin{description}

\item[WIKIwyklad01.tex,...,WIKIwyklad15.tex] Pliki z wykladami (uwaga: nie mogą dołączać innych plików w \TeX'u).

\item[WIKIcwiczenia01.tex,...,WIKIcwiczenia15.tex] Pliki z ćwiczeniami

\item[dane.tex] Dane o przedmiocie (jego nazwa i --- bardzo ważny! --- kod) i autorach:

\begin{latex}

\usepackage[latin2]{inputenc} % dla użytkowników Linux

\usepackage[T1]{fontenc}


\title{Prosty styl \LaTeX{} dla konwertera do Wiki} % nazwa przedmiotu \author{Piotr Krzyżanowski} % autor(zy) skryptu \newcommand{\wikicode}{WIKI} % kod przedmiotu


\end{latex}

Na końcu pliku \lstux!dane.tex! użytkownik może także wstawiać własne definicje komend i środowisk \LaTeX'a. Należy korzystać z tego z umiarem, gdyż parser nie zawsze sobie z tym poradzi.

\item[przedmiot.tex] Główny plik, zawierający niezbędne definicje makr oraz scala ze sobą w/w pliki. Nie do edycji!

\end{description}

Schemat postępowania

 1. Ściągamy paczkę plików: WIKIwyklad01.tex,...,WIKIwyklad15.tex,
  WIKIcwiczenia01.tex,...,WIKIcwiczenia15.tex oraz pliki główne
  przedmiot.tex
  oraz dane.tex.
 2. Texujemy je do postaci DVI:
  \begin{ux}
  platex przedmiot.tex
  platex przedmiot.tex
  xdvi przedmiot.dvi
  \end{ux}
  (tak jest, dwukrotnie, aby odsyłacze były aktualne!)
 3. Jeśli chcemy zobaczyć tekst razem z obrazkami, texujemy do formatu PDF:
  \begin{ux}
  pdfplatex przedmiot.tex
  pdfplatex przedmiot.tex
  acroread przedmiot.pdf
  \end{ux}
  (tak jest, dwukrotnie!)
 4. Sprawdzamy kod naszego przedmiotu (np. dla przedmiotu {\it Algorytmy i
  struktury danych} będzie to kod ,,ASD) i wpisujemy go do pliku \lstux!dane.tex!
 5. Uzupełniamy pozostałe dane o przedmiocie w pliku \lstux!dane.tex!:
  \begin{latex}
  \usepackage[latin2]{inputenc} % dla użytkowników Linux
  \usepackage[T1]{fontenc}
  \title{Algorytmy i struktury danych} % nazwa przedmiotu
  \author{Adam Abacki \and Błażej Babacki} % autor(zy) skryptu
  \newcommand{\wikicode}{ASD} % kod przedmiotu
  \end{latex}
 6. Zmieniamy prefix \lstux!WIKI! wszystkich plików \lstux!WIKI*.tex! na kod
  naszego przedmiotu (np. dla ASD powinniśmy zmienić nazwy tych plików na
  \lstux!ASD*.tex!)
 7. Rozpoczynamy pracę nad wykładami i ćwiczeniami!
 8. Parsujemy do WIKI korzystając z parsera opracowanego w COME (Autor: p. Adam Manczuk,
  \url{amanczuk@uw.edu.pl}); osoba wsparcia technicznego z COME może tu być
  pomocna.
  \begin{ux}
  <na razie nie wiemy, jak wywołuje się parser>
  \end{ux}

Pliki z wykładami i ćwiczeniami

Ich struktura jest w ogólności podobna:

\begin{latex}

Temat bieżącego wykładu

...itd... zwykły, prosty \LaTeX. \end{latex}

W naszych plikach, ze względu na ograniczone możliwości parsera, nie zaleca się korzystać z innych komend niż określone poniżej. Z drugiej strony, każdy może małym nakładem sił dostosować działanie parsera do własnych potrzeb. W trudniejszych sprawach pomoże nam autor parsera, p. Adam Manczuk, \url{amanczuk@uw.edu.pl} lub osoby wsparcia technicznego.

Równania matematyczne i odsyłacze do nich

Równania matematyczne po konwersji do WIKI dalej będą numerowane automatycznie --- tak jak jesteśmy przyzwyczajeni w \LaTeX'u, referencje także są tworzone automatycznie w tekście. Jednak musimy pamiętać, że to powoduje, że wszelkie zmiany wprowadzane {\bf ręcznie na Wiki} i powodujące załamanie numeracji będą koszmarem. Dlatego namawiamy do bardzo oszczędnego korzystania, a najlepiej zarzucenia w ogóle, korzystania z takich referencji.

Należy także pamiętać, że narzędzie konwertujące równania matematyczne na obrazki do zamieszczenia na Wiki obsługuje niepełny zestaw instrukcji matematycznych. Szczegóły są dostępne na stronach opisujących MediaWiki \url{http://www.mediawiki.org} ????

==Inne odsyłacze wewnątrz tekstu== Choć możemy korzystać z pary \lstltx!\label! -- \lstltx!\ref!, to z powodów podanych powyżej proponujemy zarzucenie takich odsyłaczy na rzecz innego rozwiązania, lepiej dopasowanego do specyfiki wikitekstu: znacznie lepiej korzystać z linków \mathit{ bez} numeracji, przez etykietę w postaci tekstu tak jak to jest w hiperlinkach!!! Jak to działa, widzieliśmy w pierwszym rozdziale:

\begin{latex}

Twierdzenie Pitagorasa

{{{3}}}

...itd...

\link{thm:pitagoras}{Twierdzenia Pitagorasa}? \end{latex}

daje w efekcie następujący link: ,,\link{thm:pitagoras}{Twierdzenia Pitagorasa}?

Dopuszczalne przez parser podstawowe struktury \LaTeX'a

\subsubsection{Działające}

\begin{latex} \section \subsection \subsubsection