Ustalenia odnośnie materiałów źródłowych

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Struktura logiczna przygotowywanych materiałów

Materiały składają się z przedmiotów.

Struktura przedmiotu

Przedmiot składa się z 13-15 modułów (wykład + ćwiczenia/laboratorium)- preferowana liczba modułów 15.

Strukturę przedmiotu można obejrzeć na stronie przykładowego przedmiotu: Nazwa przykładowego przedmiotu.

Testy

 • W ramach modułu powinny być (o ile to ma sens) przewidziane testy samosprawdzające wiedzę studenta zgodne ze standardem General Import Format Template.
 • Do przedmiotu powinny być podane przykładowe zadania (testy) zaliczeniowe (do oceniania przez prowadzących zajęcia).

Przygotowywanie materiałów

Ponieważ standard SCORM nie wspiera bezpośrednio przygotowania odsyłaczy przy przenoszeniu materiałów dydaktycznych, a uznaliśmy za bardzo cenną możliwość umieszczenia w naszych materiałach odsyłaczy także pomiędzy poszczególnymi przedmiotami (roboczo nazwanymi w naszej dyskusji "crossreference"), postanowiliśmy zastosować hybrydowy format naszych materiałów. Ten format pozwala zachować zgodność ze standardem SCORM a jednocześnie pozwala na dowolnie szerokie stosowanie odsyłaczy.

Materiały zewnętrzne

Przyjęte rozwiązanie zakłada, że przygotowywane materiały będą składały się z dwóch części.

 1. Prezentacji umieszczonej w formacie mediawiki na serwerze, który udostepni UW.
 2. Zgodnego ze standardem SCORM opisu struktury zajęć. Struktura zajęć jest zgodna ze strukturą prezentacji - przedmiot z podziałem na moduły. W pliku SCORMowym znajdują się odnośniki (linki) do przedmiotu i jego modułów oraz testy zaliczeniowe w formacie GIFT lub zadania w formacie ASCII - po module, grupie modułów (po każ Ponadto ta część będzie zawierać podział na jednostki organizacyjne (mający oczywiście swoje odbicie w części merytorycznej) i testy. Jest to część organizacyjna.

Zalety przyjętego rozwiązania

 1. zgodność ze standardem SCORM, dzięki czemu każda uczelnia może wgrać część organizacyjną na praktycznie dowolną platformę e-learningową,
 2. możliwość swobodnego stosowania odsyłączy w obrębie całości przygotowanego materiału dydaktcznego,
 3. łatwość zarządzania przygotowanymi materiałami (format mediawiki zapewnia kontrolę wersji),
 4. łatwość uaktualniania materiałów dydaktycznych, nawet po przekazaniu cześci organizacyjnej użytkownikom (cały czas są dostępne na serwerze).

Uzgodnione wyjściowe formaty materiałów

 1. mediawiki
 2. wstawki multimedialne w postaci flash i apletów Javy
 3. testy w formacie GIFT

Uzgodnione rodzaje "wsadów" i sposób ich konwersji do przyjętego formatu

 1. prezentacja w formacie PowerPoint + osobne notatki ew. + audio zespół wsparcia technicznego zajmuje się konwersją PowerPointa do flasha a notatek do mediawiki
 2. dokument Worda - lokalny zespół wsparcia technicznego zajmuje się konwersją Worda do mediawiki
 3. LaTeX - lokalny zespół wsparcia technicznego zajmuje się konwersją LaTeX do mediawiki
 4. mediawiki

Inne ustalenia

 • na wiki będzie stworzona struktura przedmiotów (umożliwiająca ich wpisywanie),
 • na wiki zostaną umieszczone sylabusy,
 • na wiki zostanie stworzony FAQ dotyczący problemów technicznych pojawiających się przy pracy nad projektem
 • koordynator projektu (K. Diks) ustali standard raportowania postępów prac projektu