Testy pitab

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

ciąg geometryczny

Turing n

Allan Turing (1912-1954)
Zobacz biografię
function gcd(a:integer; b:integer):integer;
var
  c:integer;
begin
 while b <> 0 do     {linie 4-5}
 begin
  if a >= b then    {linie 6-7}
   a := a - b     {linie 8-10}
  else
  begin
   c := b;       {linie 12-13}
   b := a;       {linie 14-15}
   a := c;       {linie 16-17}
  end;
 end;
 gcd := a;
end;

to nie to samo co

0 1
 0   1   1 
 1   0   1 
Zmienna Zakres parametrów Znaczenie
, Głowica w chwili znajduje się w miejscu .
, Maszyna w chwili znajduje się w stanie .
, , Na taśmie w chwili w miejscu znajduje się symbol .

[[../Ćwiczenia 6#Zadanie 3|Zadaniu 3]]

przykładzie 3.21. sprawdźmy czy ciąg geometryczny definicja 1.8.).