Test PK

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Slajd 1

Jeden500.png

To jest przykładowy opis:

Laboratorium musi rozpoczynać się „Wprowadzeniem do laboratorium”. Jeśli materiał dydaktyczny do laboratorium został przygotowany z wykorzystaniem PowerPoint’a, to powinny to być 2 slajdy: slajd tytułowy oraz krótki opis laboratorium, zawierający: informację o celach nauczania realizowanych w jego trakcie oraz krótką informację dotycząc poruszanych zagadnień - wprowadzenie powinno zawierać co najmniej 60 a co najwyżej 120 słów. Kolejne slajdy zawierają już treść laboratorium (w sumie od 8 do 15 stron (slajd + notatki)). Jeśli materiał dydaktyczny do laboratorium został przygotowany z wykorzystaniem MS Word’a, to „Wprowadzenie do laboratorium” powinny to być zawarte na pierwszej stronie – zawartość jak wyżej. Niniejsze ćwiczenie dotyczy ......

Wymagania: Do wykonania ćwiczenia konieczna jest znajomość ......................, wiedza podstawowa z zakresu ....................., opanowanie partii materiału wykładowego z dziedziny ......

Slajd 2

Jeden500.png


To jest przykładowy opis:

Laboratorium musi rozpoczynać się „Wprowadzeniem do laboratorium”. Jeśli materiał dydaktyczny do laboratorium został przygotowany z wykorzystaniem PowerPoint’a, to powinny to być 2 slajdy: slajd tytułowy oraz krótki opis laboratorium, zawierający: informację o celach nauczania realizowanych w jego trakcie oraz krótką informację dotycząc poruszanych zagadnień - wprowadzenie powinno zawierać co najmniej 60 a co najwyżej 120 słów. Kolejne slajdy zawierają już treść laboratorium (w sumie od 8 do 15 stron (slajd + notatki)). Jeśli materiał dydaktyczny do laboratorium został przygotowany z wykorzystaniem MS Word’a, to „Wprowadzenie do laboratorium” powinny to być zawarte na pierwszej stronie – zawartość jak wyżej. Niniejsze ćwiczenie dotyczy ......

Wymagania: Do wykonania ćwiczenia konieczna jest znajomość ......................, wiedza podstawowa z zakresu ....................., opanowanie partii materiału wykładowego z dziedziny ......

Slajdy w formacie PDF