Test GR

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

1111111111111111111111111111111111111111111


1111111111111111111111111111111111111111111


22222222222222222222222222222222222222222

Ciągi w przestrzeniach metrycznych. Test

3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333

Norma. Iloczyn skalarny. Test

444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444

Ciągi i szeregi funkcyjne. Szereg Taylora. Test

Dany jest ciąg funkcyjny gdzie dla Ciąg ten jest

zbieżny punktowo do

zbieżny jednostajnie do

zbieżny punktowo do funkcji

 tak, nie, nie

Dany jest ciąg funkcyjny gdzie

dla

Ten ciąg funkcyjny jest

zbieżny jednostajnie

zbieżny punktowo ale nie jednostajnie

rozbieżny

 nie, tak, nie

Dany jest ciąg funkcyjny dla Ten ciąg

jest zbieżny punktowo i jego granica jest ciągła

jest zbieżny jednostajnie i jego granica jest ciągła

jest zbieżny punktowo i jego granica nie jest ciągła

 nie, nie, tak

Dany jest szereg Ten szereg jest

zbieżny jednostajnie do funkcji

zbieżny jednostajnie do funkcji takiej, że

zbieżny jednostajnie do funkcji

 nie, tak, nie

Funkcja Granica wynosi

 tak, nie, nie

Szereg jest

zbieżny punktowo

zbieżny jednostajnie

rozbieżny

 nie, nie, tak

Czwarty z kolei wyraz rozwinięcia w szereg Maclaurina funkcji to

 nie, nie, tak

Szósty z kolei wyraz rozwinięcia w szereg Taylora funkcji o środku w wynosi

 nie, tak, nie

Sumujemy cztery kolejne wyrazy rozwinięcia w szereg Taylora funkcji ośrodku w Współczynnik przy wynosi

 tak, nie, nie

5555555555555555555555555555555555555555555555555555

Szereg potęgowy. Trygonometryczny szereg Fouriera. Test

101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010

Wielowymiarowa całka Riemanna. Test

1111111111111111111111111111111111111111111111111111

Twierdzenie Fubiniego. Twierdzenie o zmianie zmiennych. Test

1212121212121212121212121212121212121212121212121212121212

Całki krzywoliniowe. Twierdzenie Greena. Test

1414141414141414141414141414141414141414141414141414

Równania różniczkowe zwyczajne -- przegląd metod rozwiązywania. Test