Sw3.6-m8-1.2-Slajd18

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Rejestry ogólnego przeznaczenia

Rejestry ogólnego przeznaczenia


Na wcześniejszym slajdzie przedstawiającym przykładową strukturę mapę pamięci można zauważyć blok rejestrów blok rejestrów specjalnych SFR. Na prezentowanym slajdzie została przestawiona struktura rejestrów ogólnego przeznaczenia w mikrokontrolerze 80C51 XA.

Większość instrukcji wykonywanych przez mikrokontroler wiąże się z przesyłaniem danych między pamięcią a akumulatorem. W celu przyspieszenia komunikacji wykorzystuje się rejestry ogólnego przeznaczenia. Zbiór tych rejestrów ma strukturę podobną do struktury pamięci. Jedyna różnica to brak wymogu podawania adresu. Adresy te zastępowane są nazwami symbolicznymi typu A, B, C, itd. Lub R0, R1, R2H, itd.. Dokładne nazewnictwo uzależnione jest od rodzaju mikrokontrolera. Na przykładzie mikrokontrolera 80C51 XA widać podział rejestrów na grupy.

Rejestry od R4 do R15 to rejestry globalne, dostępne w każdym miejscu programu. Dodatkowo rejestry od R4 do R7 mogą być wykorzystywane jako 8- lub 16-bitowe.

Natomiast rejestry od R0 do R3 należą do grup zwanych bankami. Można w nich przechowywać bajty lub słowa. W danym momencie podczas wykonywania programu dostępny jest tylko jeden z banków. Programista może przełączyć aktywny bank przy użyciu odpowiednich rozkazów. Mechanizm ten został wprowadzony aby uzyskać efekt zwany szybkim kontekstowym przełączaniem rejestrów. Polega to na tym, że ten sam program może pracować na różnych zestawach danych w zależności od tego, który bank jest aktualnie aktywny.

Nie wszyscy producenci decydują się na stosowanie banków rejestrów. Dla przykładu mikrokontrolery firmy Motorola nie posiadają zestawów banków.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>