Sw3.6-m6-1.2-Slajd22

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy wbudowane(21)

Systemy wbudowane(21)


Sposób sterowania procesem lub obiektem określony jest przez algorytm sterowania. Różnorodność rozwiązań w zakresie algorytmów sterowania wynika zarówno z dotychczasowych osiągnięć teorii sterowania (patrz: wykład 1 i 2) oraz współcześnie rozwijanych nurtów wykorzystujących elementy sztucznej inteligencji.

Omówienie wymagań odnośnie do algorytmów sterowania rozdzielimy na część dotyczącą algorytmów sterowania binarnego oraz pozostałych algorytmów. Powody takiego podziału są czysto praktyczne i wynikają z powszechności zastosowań algorytmów sterowania binarnego.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>