Sw3.6-m6-1.2-Slajd14

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy wbudowane(13)

Systemy wbudowane(13)


Przetwarzanie zmiennych procesowych nieciągłych, w szczególności danych o procesie, niesie niewątpliwe korzyści. Związane są one między innymi z możliwością racjonalizacji decyzji odnośnie do przebiegu procesu i jego organizacji, poprawy obsługi klientów i zwiększeniem zdolności produkcyjnej. Właściwa struktura systemu przetwarzania pozwala na elastyczne prowadzenie procesu i szybkie zmiany w przypadku sytuacji awaryjnych. Jest również mniej stressogenna dla personelu i obsługi.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>