Sw3.6-m6-1.2-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Systemy wbudowane(9)

Systemy wbudowane(9)


Zbieranie wielkości z procesu wiąże się z koniecznością wstępnej obróbki statystycznej. Algorytmy statystyczne mogą być bardzo rozbudowane, jednakże w przypadku KSS wykorzystuje się najprostsze funkcje statystyczne. Przykładowo podano wzory na wyznaczanie wartości średniej oraz odchylenie standardowe. Zwróćmy również uwagę na istotny fakt wyboru zależności definiującej algorytm wyznaczanie danej wielkości statystycznej. Wybór algorytmu winien być podyktowany świadomością błędów systematycznych w obliczeniach: zaokrągleń i operacji nieliniowych. Na przykład, klasyczny podany wzór wyznaczenie średniej próbki wymaga wykonania n-krotnej operacji sumowania i pamiętania n

Elementów. Rozwiązanie tego zadania poprzez pamiętanie sumy, uzupełnianej po każdym pomiarze o kolejny element i następnie wyznaczenie średniej zgodnie ze przekształconym wzorem wymaga pamiętania jedynie dwóch wartości i wykonania jednej operacji dodawania.

Podobną analizę można przeprowadzić dla wyrażenia na wariancję próbki.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>