Sr-5-wyk-1.0-Slajd8

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Tłumaczenie nazw

Tłumaczenie nazw


Przestrzeń nazw definiuje organizację danych w postaci drzewa (grafu). Najczęściej wykonywaną operacją na takim drzewie jest operacja wyszukiwania obiektów o określonych nazwach czyli tłumaczenie nazw (inne określenia: rozbiór nazw, rozwiązywanie, rozkładanie, odwzorowywanie). Proces ten najczęściej realizowany jest iteracyjnie, począwszy od korzenia. Przeszukiwane są kolejne tablice katalogowe w celu znalezienia węzła wskazywanego kolejnym członem bezwzględnej nazwy. Pewnym problemem jest jednak znalezienie punktu startowego do rozpoczęcia przeszukiwania struktury katalogowej, ponieważ niskopoziomowy identyfikator korzenia teoretycznie powinien być zapisany w tablicy katalogowej węzła nadrzędnego, a takiego nie ma. W zależności od usługi nazewniczej problem ten różnie się rozwiązuje. Np. w systemach plików jest ogólnie wiadomym gdzie znajduje się blok opisujący katalog główny. Jest to informacja zakodowana w podsystemie obsługi plików bądź zakodowana w inny sposób w systemie operacyjnym.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>