Sr-5-wyk-1.0-Slajd6

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przestrzenie nazw

Przestrzenie nazw


Przestrzeń nazw można zobrazować za pomocą zaetykietowanego grafu skierowanego z dwoma rodzajami węzłów. Węzły-liście (ang. leaf nodes ) reprezentują poszczególne jednostki i nie wychodzą z nich żadne nowe krawędzie. Węzeł taki przechowuje informacje o danej jednostce: jej adres, stan. Na rysunku węzły-liście zostały zaznaczone jako kółka. Drugim rodzajem węzłów są węzły katalogowe (ang. directory node ), które mają zaetykietowane krawędzie przychodzące i wychodzące. Każdy węzeł katalogowy jest oddzielną jednostką w systemie rozproszonym i posiada swój identyfikator. Krawędzie wychodzące są zaetykietowane i wskazują na inne jednostki poprzez ich identyfikatory. Na rysunku węzły katalogowe zostały zaznaczone w kwadratach.

Jeden z węzłów w przedstawionym grafie nie posiada krawędzi przychodzących (węzeł X1). Jest to tzw. korzeń (ang. root node ) grafu nazewniczego. Z reguły w systemach nazewniczych występuje tylko jeden korzeń.

Przedstawiony rysunek jest przykładem organizacji nazw dla systemu plików. Węzły-liście to pliki a węzły katalogowe to po prostu katalogi.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>