Sr-5-wyk-1.0-Slajd34

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Śledzenie w grupach

Śledzenie w grupach


Mechanizm rozproszonego odśmiecania można zoptymalizować poprzez zorganizowanie przestrzeni obiektów w hierarchiczne grupy. Odśmiecanie jest wtedy realizowane najpierw lokalnie w każdym procesie, następnie w lokalnej grupie, a później w grupach wyższego poziomu. Do analizy odniesień wykorzystywane są liczniki odwołań; następuje porównanie liczby odniesień do obiektu z liczbą obiektów-pośredników odnoszących się do tego obiektu w danej grupie. W ten sposób można stwierdzić fakt istnienia odniesień spoza grupy, a więc odniesień, które będą musiały być przeanalizowane w kolejnym kroku. Lokalne odśmiecanie pozwala jednak wyeliminować z analizy sporą grupę obiektów, co pozwala na zredukowanie liczby węzłów w grafie analizowanym na wyższym poziomie. Jest to podstawowa przesłanka do stosowania hierarchicznych grup. W efekcie uzyskuje się wyższą skalowalność algorytmu – odśmiecanie realizowane jest bowiem na podobnej liczbie obiektów pomimo przechodzenia do wyższych grup w hierarchii.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>