Sr-5-wyk-1.0-Slajd32

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Spisywanie odniesień

Spisywanie odniesień


Zamiast zliczania odniesień można stosować jawne spisywanie wszystkich odniesień. Spis taki (ang. reference list ) zachowuje własność idempotentności , która oznacza, że wielokrotne dodawanie czy usuwanie tych samych pozycji nie powoduje powstawania błędnych zapisów. W konsekwencji podejście to można zastosować w przypadku zawodnej komunikacji. Wymagane jest jedynie potwierdzenie wykonania operacji. Podejście to jest stosowane w Java RMI.

Spisywanie odniesień jest wrażliwe na problem wyścigu, podobnie jak to miało miejsce w zliczaniu odniesień. Jeżeli proces P1 przekazuje odniesienie do P2 , to P2 będzie rejestrował swoje nowe odniesienie na serwerze, a P1 będzie wyrejestrowywał swoje. Jeżeli zgłoszenie procesu P1 będzie pierwsze, to może się okazać, że lista odniesień stanie się na chwilę pusta, co możne spowodować usunięcie obiektu.

Podstawowa wada techniki spisywania odniesień polega na jej słabej skalowalności. Listy odniesień mogą się bowiem bardzo rozrastać. Aby to ograniczyć można stosować czasowe ograniczenie przechowywania informacji na liście, co jest określane jako dzierżawa (ang. lease ). Odniesienie, które nie odnowi swojej dzierżawy jest automatycznie usuwane z listy.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>