Sr-5-wyk-1.0-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Wyszukiwanie i wstawianie jednostki

Wyszukiwanie i wstawianie jednostki


Najczęściej wykonywaną operacją w systemach nazewniczych jest oczywiście tłumaczenie nazwy na adres. W przypadku lokalizacji hierarchicznej zapytanie wędruje po drzewie hierarchii domen. Na rysunku zapytanie klienta zostało zgłoszone w zaznaczonej domenie na dole po lewej stronie. Ponieważ węzeł ten nie zawiera rekordu położenia dla poszukiwanej jednostki, następuje przekazanie żądania do węzła nadrzędnego (1). Ten również nie posiada odpowiedniego rekordu i przekazuje żądanie do swojego węzła nadrzędnego (2). Węzeł ten posiada już odpowiedni rekord położenia, ale jest on jedynie wskaźnikiem do węzła podrzędnego, następuje więc przejście do tego węzła (3). Kolejny węzeł zawiera również wskaźnik (4). W końcu zapytanie trafia do węzła zawierającego rekord położenia z adresem (4). Odpowiedź odsyłana jest bezpośrednio do klienta.

Poszukiwanie jednostek w modelu hierarchicznym wykorzystuje własność lokalności . Poszukiwanie obejmuje swoim zasięgiem coraz bardziej ogólne domeny, w skrajnym przypadku docierając do węzła katalogowego korzenia, który ma zarejestrowane wszystkie jednostki.

Wstawianie informacji o nowej jednostce (rysunek po prawej) przebiega podobnie do operacji wyszukiwania. Załóżmy, że żądanie wstawienia pojawiło się w tej samej domenie-liściu, co w poprzednim przypadku. Żądanie takie jest przekazywane do węzłów nadrzędnych, aż dotrze do węzła, który posiada już odpowiedni rekord położenia (kroki 1 i 2). Jeżeli jest to rejestracja pierwszej kopii jednostki, to żądanie takie może trafić aż do korzenia. W węźle, który zna już rejestrowaną jednostkę (lub w korzeniu) następuje dodanie nowego rekordu ze wskaźnikiem do węzła podrzędnego zawierającego jednostkę. Następnie, żądanie przechodzi tą samą ścieżkę do miejsca, z którego wyszło, dodając po drodze wskaźniki tworzące ścieżką prowadzącą do domeny-liścia (kroki 3 i 4). W domenie-liściu następuje dodanie odpowiedniego rekordu położenia z adresem nowej jednostki.

Usuwanie jednostki z usługi lokalizacyjnej przebiega podobnie do operacji wstawiania. Po usunięciu rekordu położenia w domenie-liściu następuje przechodzenie wzwyż hierarchii i usuwanie odpowiednich wskaźników. Jeżeli w danym węźle po usunięciu wskaźnika rekord położenia staje się pusty, to jest on również usuwany. Może nie być pusty, jeżeli w węźle znajdowało się kilka wskaźników, wskazujących na alternatywne lokalizacje. W takim przypadku operacja usuwania kończy się. Jeżeli jednostka była jedyną w systemie, następuje usunięcie wszystkich wskaźników i rekordów położenia aż do korzenia.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>