Sr-5-wyk-1.0-Slajd16

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Iteracyjne tłumaczenie nazw

Iteracyjne tłumaczenie nazw


Rozproszenie przestrzeni nazw na wiele serwerów przekłada się bezpośrednio na sposób realizacji procesu tłumaczenia nazw, który musi angażować wiele serwerów. Tłumaczenie nazw w systemie DNS może być realizowane na dwa sposoby: iteracyjnie (ang. iterative name resolution ) lub rekurencyjnie (ang. recursive name resolution ). Poniższy opis metod odpytywania systemu DNS zakłada dla uproszczenia, że nie jest wykorzystywane zwielokrotnianie danych ani przechowywanie podręczne.

Tłumaczenie nazw realizowane jest przez oprogramowanie klienta zwane analizatorem nazw (ang. name resolver ). Tłumaczenie iteracyjne, przedstawione na slajdzie, kontrolowane jest w całym zakresie przez klienta. Rozpoczyna się ono od wysłania zapytania o nazwę do serwera domeny głównej. W tym przypadku realizowane jest tłumaczenie nazwy galio.put.poznan.pl . Serwer domeny głównej nie zna odpowiedzi na to pytanie i nie może dokonać pełnego przetłumaczenia tej nazwy na adres, ale wie jaki serwer jest odpowiedzialny za domenę pl , która występuje na końcu tłumaczonej nazwy. W odpowiedzi serwer domeny głównej wysyła adres serwera domeny pl (oznaczony jako #pl). Klient uzyskując tą informację, wysyła kolejne zapytanie tym razem do serwera domeny pl , próbując przetłumaczyć pozostałą część poszukiwanej nazwy, a więc galio.put.poznan . Serwer nazw domeny pl odpowiada wskazując na serwer nazw domeny poznan.pl . Ostatecznie pytanie trafia do serwera nazw domeny put.poznan.pl , gdzie przechowywane są dane o komputerach znajdujących się w tej domenie, a więc m.in. o komputerze galio . Klient uzyskuje w ten sposób adres odpowiadający nazwie galio.put.poznan.pl .

Zakłada się, że klient zna adres serwera domeny głównej. W praktyce lista tych serwerów nie jest zbyt obszerna i jest aktualizowana stosunkowo rzadko, więc jej utrzymywanie nie jest problematyczne.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>