Sr-5-wyk-1.0-Slajd10

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Montowanie

Montowanie


Tłumaczenie nazw można wykorzystać do przezroczystego łączenia różnych przestrzeni nazw. Wystarczy, że w tym celu w wybranym węźle katalogowym pierwszej przestrzeni adresowej umieszczony zostanie identyfikator węzła katalogowego z drugiej przestrzeni nazw. Pierwszy węzeł będzie określany jako punkt montażu (ang. mount point ), a węzeł katalogowy docelowej przestrzeni nazw to punkt montowany (ang. mounting point ). Punkt montowany zazwyczaj jest korzeniem przestrzeni nazw. Podczas tłumaczenia nazwy, która odnosi się do innej przestrzeni nazw następuje przekazanie usłudze nazewniczej tej przestrzeni nazw odpowiedniej części nazwy i proces tłumaczenia jest kontynuowany. Ważne jest aby punkt montażu zawierał pełną informację identyfikującą montowany węzeł, a więc nie tylko lokalny identyfikator, ale także wskazanie na nową przestrzeń nazw.

Montowanie wymaga odwzorowania kilku nazw identyfikujących zdalny zasób: protokół musi być skojarzony z odpowiednią implementacją, nazwa serwera musi być przetłumaczona na adres, i w końcu nazwa punktu montowanego na jego identyfikator. Wszystkie parametry identyfikujące zdalny zasób mogą być zakodowane np. w postaci URL. Np. nfs :// galio.cs.put.poznan.pl/usr/local identyfikuje zdalny węzeł katalogowy / usr/local na serwerze galio.cs.put.poznan.pl dostępny za pośrednictwem protokołu NFS.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>