Sr-14-wyk-1.0-Slajd48

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zwielokrotnianie poprzez Syncrepl

Zwielokrotnianie poprzez Syncrepl


Drugim podejściem stosowanym w OpenLDAP do zwielokrotniania jest rozszerzenie protokołu LDAP o dodatkowe operacje związane z odświeżaniem kopii. W tym podejściu obsługa zwielokrotniania realizowana jest poprzez proces pracujący po stronie klienta. Zaletą tego podejścia jest możliwość precyzyjnej konfiguracji które fragmenty drzewa katalogowego mają być synchronizowane z serwerem głównym. Obsługiwane są zarówno tryby pobierania (pull ) jak i wypychania (push ). Dla przechowania informacji o stanie serwerów stosuje się tzw. ciasteczka synchronizacyjne określające moment czasowy ostatniej synchronizacji. W odróżnieniu od poprzedniej metody, gdzie aktualizacja sprowadzała się do powielenia sekwencji tych samych operacji modyfikujących na serwerach pomocniczy, w tym podejściu stosuje transfer stanu. Obiekty, które uległy zmianie przesyłane są w całości, bez względu na ilość modyfikacji jakie miały miejsce. Ponieważ obiekty w usługach katalogowych mają stosunkowo niewielką objętość, podejście to daje dobre rezultaty.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>