Sr-14-wyk-1.0-Slajd45

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Zwielokrotnianie w OpenLDAP

Zwielokrotnianie w OpenLDAP


Serwer OpenLDAP umożliwia zwielokrotnianie danych przechowywanych w drzewie informacji katalogowej. W najprostszym trybie polega to na rejestrowaniu wszystkich zleceń modyfikujących napływających do głównego procesu serwera (slapd ) i zapisywaniu ich do dziennika (log). Współbieżnie z procesem serwera pracuje proces kopiujący slurpd , którego zadaniem jest propagowanie wprowadzonych zmian w tej samej postaci do serwerów pomocniczych. Poprawne działanie mechanizmu zwielokrotniania wymaga wstępnego zainicjowania replik drzewa katalogowego do postaci identycznej jak oryginał. Propagacja zmian do serwerów pomocniczych nie musi być wykonywana natychmiast; może być wykonana w momencie gdy połączenie z serwerem pomocniczym jest możliwe.


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>