Sr-14-wyk-1.0-Slajd36

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Przykładowe filtry

Przykładowe filtry


Slajd pokazuje przykładowe filtry ograniczające wyniki przeszukiwania. Pierwszy filtr wyszukuje wszystkie obiekty klasy posixAccount . Kolejny korzysta ze znaku specjalnego i wyszukuje obiekty (w tym przypadku użytkowników) o nazwie (imieniu/nazwisku) zaczynającym się na „Cezary”. Trzeci przykład przyrównuje wartość atrybutu mail do dowolnego ciągu znaków, a więc sama wartość atrybutu jest w tym przypadku nieistotna. Istotne jest natomiast to, że atrybut mail musi być zdefiniowany.

Czwarty przykład pokazuje jak zastosować alternatywę w zapytaniu. Sprawdzeniu podlega wartość atrybutu uid , która ma być równa fred lub bill . Operator „lub” znajduje się na początku (notacja prefiksowa).

Ostatni przykład jest rozwinięciem poprzedniego. Atrybut uid musi spełniać te warunki co poprzednio, a dodatkowo obiekt musi być wystąpieniem klasy posixAccount .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>