Sr-14-wyk-1.0-Slajd27

Z Studia Informatyczne
Przejdź do nawigacjiPrzejdź do wyszukiwania

Typy klas w schemacie

Typy klas w schemacie


Wszystkie klasy wykorzystywane w usłudze LDAP dzielą się na: klasy strukturalne, pomocnicze i abstrakcyjne. Każdy obiekt musi być wystąpieniem dokładnie jednej klasy strukturalnej. Klasa strukturalna określa charakter obiektu, np. konto w systemie czy komputer. Atrybuty przewidziane w klasie strukturalnej mogą być jednak niewystarczające do pełnego opisu własności obiektu, stąd stosuje się dodatkowo klasy pomocnicze , które umożliwiają zdefiniowanie dodatkowych atrybutów przypisywanych obiektowi. Każdy obiekt może być wystąpieniem dowolnej liczby klas pomocniczych. Istnieją też klasy abstrakcyjne , które są klasami specjalnymi, umożliwiającymi definicję takich klas jak top czy alias .


<< Poprzedni slajd | Spis treści | Następny slajd >>